Zasady reklamacji !!!

  • Bank Spółdzielczy w Żychlinie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
  • Bank Spółdzielczy w Żychlinie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny.
  • Podstawowe informacje jak złożyć reklamację/skargę lub wniosek w Banku Spółdzielczym w Żychlinie znajdują się poniżej:

TELEFON

@MAIL

GODZINY OTWARCIA

2020 © Bank Spółdzielczy w Żychlinie