Usługi

Zasady reklamacji !!!

  • Bank Spółdzielczy w Żychlinie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
  • Bank Spółdzielczy w Żychlinie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny.
  • Podstawowe informacje jak złożyć reklamację/skargę lub wniosek w Banku Spółdzielczym w Żychlinie znajdują się poniżej:

SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez banki.

SMS Banking umożliwia otrzymywanie wiadomości, potwierdzających przeprowadzenie wybranych operacji na Twoim rachunku w Banku oraz wyciągu z 5 ostatnich operacji.

Otrzymasz automatyczne powiadomienia o wpływie np. wynagrodzenia, płatności za faktury a także w przypadku nieuprawnionego użycia Twojej karty, dzięki czemu możesz szybko zareagować i zablokować kartę.

Masz kontrolę nad finansami nawet, gdy nie masz dostępu do internetu, masz pełną informację o finansach, również za granicą.

SMS Banking pozwala śledzić stan i operacje na rachunku bez konieczności wizyt w placówce, wykonywania telefonu do doradcy czy też logowania się na własny rachunek poprzez Internet.

Możesz dopasować powiadomienia do własnych potrzeb - usługa SMS-banking dostępna jest w dwóch wersjach komunikatów SMS:

  • wysyłane po każdej zmianie salda w banku (wiadomość taką klient otrzymuje już w ciągu kilku sekund od czasu powstania operacji),
  • wysyłane raz dziennie o określonej porze (możliwość określenia, czy informacja ma być wysyłana każdego dnia, czy tylko po zmianie salda). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo i wolne środki.

Usługa SMS Banking jest usługą dodatkową do rachunku. Aby rozpocząć korzystanie z SMS Banking, należy udać się do najbliższej placówki Banku i uruchomić usługę.

Bank Spółdzielczy w Żychlinie oferuje swoim klientom usługę Internet Banking. Usługa ta umożliwia kontrolowanie rachunków bankowych o dowolnej porze, z dowolnego miejsca na świecie. Po bezpiecznym zalogowaniu na swoje konto klienci mogą dokonywać podstawowych operacji na rachunkach.

Bank Spółdzielczy w Żychlinie oferuje swoim klientom usługę Western Union.

Western Union świadczy usługi w zakresie przekazów pieniężnych na całym świecie. Każdy przekaz jest zabezpieczony i może być zidentyfikowany za pomocą numeru transakcji (MTCN). Pieniądze można otrzymać w kilkanaście minut po ich wysłaniu. Posiadanie rachunku bankowego nie jest wymagane.

Internet Banking

TELEFON

@MAIL

GODZINY OTWARCIA

2020 © Bank Spółdzielczy w Żychlinie