Zarząd Banku

Danuta Plichta

P.O. PREZESA ZARZĄDU

Aleksandra Owczarek

CZŁONEK ZARZĄDU

Janina Dzięgielewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Banku

Michalak Franciszek

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BS

Andrzejewski Maciej

CZŁONEK RADY BS

Baranowska Stanisława

SEKRETARZ RADY BS

Gajek Ewelina

CZŁONEK RADY BS

Grabarczyk Jan

CZŁONEK RADY BS

Jędrusiak Sławomir

CZŁONEK RADY BS

Kowalski Janusz

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY BS

Lewandowski Stanisław

CZŁONEK RADY BS

Marciniak Eugeniusz

CZŁONEK RADY BS

Studziński Mieczysław

CZŁONEK RADY BS

Szczepaniak Róża

CZŁONEK RADY BS

TELEFON

@MAIL

GODZINY OTWARCIA

2020 © Bank Spółdzielczy w Żychlinie