Połączenie banków

BANK SPÓŁDZIELCZY

w Żychlinie

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że członkowie Banku Spółdzielczego w Żychlinie oraz członkowie Banku Spółdzielczego w Starej Białej zdecydowali o połączeniu się obu banków. Odpowiednie uchwały podjęte zostały w dniach 23 i 24 września 2019 r. przez Nadzwyczajne Zebrania Przedstawicieli. Połączenie obu banków zaplanowane zostało, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, na dzień 1 stycznia 2020 r., natomiast prawne połączenie nastąpi z chwilą wpisu aktu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z chwilą wpisu do KRS obydwa banki będą działały pod nazwą: BANK SPÓŁDZIELCZY W STAREJ BIAŁEJ Siedzibą Centrali Banku będzie Biała, adres siedziby: 09-411 Biała ul. Bankowa 1.

W wyniku połączenia się obu banków powstanie jednolity, prężny podmiot finansowy. Prowadzony proces łączeniowy wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej „nowego” Banku     na rynku usług finansowych, umożliwi wsparcie lokalnych firm, pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera  w przedsięwzięciach finansowych.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, iż cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na wzajemne relacje. Dołożymy wszelkich starań, by wszelkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez żadnych perturbacji.

Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124d ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. jednolity Dz.U. 2018, poz. 2187).

Ponadto informujemy, iż w dotychczasowej Centrali Banku Spółdzielczego w Żychlinie oraz w Oddziale Banku Spółdzielczego w Żychlinie w Strzelcach powstaną Oddziały Banku Spółdzielczego w Starej Białej.

 

                                                                                                                                                                                      Z poważaniem:

 

                                                                                                                                                      Członek Zarządu                                 Wiceprezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                           p.o. Prezesa

 

                                                                                                                                                    Aleksandra Owczarek                               Danuta Plichta    

TELEFON

@MAIL

GODZINY OTWARCIA

2020 © Bank Spółdzielczy w Żychlinie