Podstawowy Rachunek Płatniczy kierowany jest do klientów indywidualnych, którzy na moment złożenia wniosku o otwarcie tego rachunku, nie posiadają rachunku płatniczego w innym banku. Konto otwarte zostaje w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku oraz po sprawdzeniu Klienta w Centralnej informacji o rachunkach. Bank jest zobowiązany prowadzić Podstawowy Rachunek Płatniczy i realizować określone czynności bankowe zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o usługach płatniczych.

W ramach konta otrzymujesz:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku,
  • 0 zł za kartę do konta,
  • 0 zł za pięć pierwszych wypłat gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Żychlinie oraz Spółdzielczej Sieci Bankomatów na terytorium państwa członkowskiego EOG w miesiącu kalendarzowym,
  • 0 zł za pięć pierwszych, standardowych poleceń przelewu lub zleceń stałych na terytorium państwa członkowskiego EOG w miesiącu kalendarzowym tj.:
    • polecenie przelewu na rachunki prowadzone w Banku lub
    • polecenie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach.
  • Opłaty za kolejne dyspozycje są pobierane zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o otwarcie PRP.

2. Wyciąg z tabeli prowizji i opłat BS Żychlin.

3. Regulamin dla klientów indywidualnych.

2018 © Bank Spółdzielczy w Żychlinie